Our staff

 • marlijn

 • Marlijn van Berne -Managing director

 • Namhla Kheswa – Programme and Research Manager

 • Buhle Khake – Administrator

 • nothile

 • Nothile Sibiya – Senior Facilitator

 • delisile

 • Delisile Mdabe – Project Officer

 • ntokozo

 • Ntokozo Nzama – M&E Officer

  Amahle Madikizela – Facilitator

 • sane

 • Sane Dube – Facilitator

 • nqobile

 • Nqobile Linda – Facilitator

 • Hlengiwe Ngcobo – Facilitator
 • Promise (Sizeni) Mbonambi – Facilitator